Differences between revisions 19 and 20
Revision 19 as of 2009-09-07 09:39:27
Size: 908
Editor: jenca
Comment:
Revision 20 as of 2009-09-07 09:40:11
Size: 908
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 17: Line 17:
 * [[/Matematika| Matematické vzorce v <<latex(\LaTeX-e)>>]]  * [[/Matematika| Matematické vzorce]] v <<latex(\LaTeX-e)>>

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)