Differences between revisions 2 and 25 (spanning 23 versions)
Revision 2 as of 2005-05-28 17:10:05
Size: 463
Editor: debian
Comment:
Revision 25 as of 2011-03-07 13:33:41
Size: 1022
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [:/CastoKladeneOtazky: Často kladené otázky]
 * [:/ZakladneZasady: Základné Zásady]
 * [:/Podstranky: Podstránky]
 * [:/Prilohy: Prílohy]
 * [:/AnglickeVerzie: Anglické verzie stránok]
 * [[/CastoKladeneOtazky| Často kladené otázky]]
 * [[/AkoSaPrihlasit| Ako sa prihlásiť do wiki]]
 * [[/AkoVytvoritNovuStranku | Ako vytvoriť novú stránku]]
 * [[/AkoSiNiecoNanecistoVyskusat | Ako si niečo nanečisto vyskúšať ]]
 * [[/ZakladneZasady| Základné zásady pre naše katedrové wiki]]
 * [[/AkoFormatovatText2| Ako formátovať text]]
 * [[/AkoLinkovat| Ako linkovať]]
 * [[/Podstranky| Podstránky]]
 * [[/Prilohy| Prílohy a obrázky]]
 * [[/AnglickeVerzie| Anglické verzie stránok]]
 * [[/Matematika| Matematické vzorce]] v <<latex(\LaTeX-e)>>
 * [[/VerzieStranok| Čo robiť, ak niečo zbabrete]]
 * [[/Upozornenia| Upozornenia]]
 * [[/FarebneTabulky| Farebné tabuľky]]
 * [[/InterneStranky| Interné stránky]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)