Differences between revisions 19 and 25 (spanning 6 versions)
Revision 19 as of 2009-09-07 09:39:27
Size: 908
Editor: jenca
Comment:
Revision 25 as of 2011-03-07 13:33:41
Size: 1022
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [[/PrihlasovanieSaDoWiki | Prihlasovanie sa do wiki]]
Line 10: Line 9:
 * [[/AkoSaPrihlasit| Ako sa prihlásiť do wiki]]
Line 11: Line 11:
 * [[/AkoSiNiecoNanecistoVyskusat | Ako si niečo nanečisto vyskúšať ]]
Line 17: Line 18:
 * [[/Matematika| Matematické vzorce v <<latex(\LaTeX-e)>>]]  * [[/Matematika| Matematické vzorce]] v <<latex(\LaTeX-e)>>
Line 21: Line 22:
 * [[/InterneStranky| Interné stránky]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)