Differences between revisions 16 and 25 (spanning 9 versions)
Revision 16 as of 2009-07-02 10:12:04
Size: 903
Editor: 147
Comment:
Revision 25 as of 2011-03-07 13:33:41
Size: 1022
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * [[/AkoSaPrihlasit| Ako sa prihlásiť do wiki]]
Line 10: Line 11:
 * [[/AkoSiNiecoNanecistoVyskusat | Ako si niečo nanečisto vyskúšať ]]
Line 11: Line 13:
 * [[/AkoFormatovatText| Ako formátovať text]]
 * [[/AkoFormatovatText/Zlucene| Ako formátovať text - prehľadnejšie]]
 * [[/AkoFormatovatText2| Ako formátovať text]]
Line 17: Line 18:
 * [[/Matematika| Matematické vzorce]]  * [[/Matematika| Matematické vzorce]] v <<latex(\LaTeX-e)>>
Line 21: Line 22:
 * [[/InterneStranky| Interné stránky]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)