Differences between revisions 14 and 16 (spanning 2 versions)
Revision 14 as of 2007-04-03 16:53:42
Size: 828
Editor: 147
Comment:
Revision 16 as of 2009-07-02 10:12:04
Size: 903
Editor: 147
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [:/CastoKladeneOtazky: Často kladené otázky]
 * [:
/ZakladneZasady: Základné zásady pre naše katedrové wiki]
 * [:
/AkoFormatovatText: Ako formátovať text]
 * [:
/AkoFormatovatText/Zlucene: Ako formátovať text - prehľadnejšie]
 * [:
/AkoLinkovat: Ako linkovať]
 * [:
/Podstranky: Podstránky]
 * [:
/Prilohy: Prílohy a obrázky]
 * [:
/AnglickeVerzie: Anglické verzie stránok]
 * [:
/Matematika: Matematické vzorce]
 * [:
/VerzieStranok: Čo robiť, ak niečo zbabrete]
 * [:
/Upozornenia: Upozornenia]
 * [:
/FarebneTabulky: Farebné tabuľky]
 * [[/CastoKladeneOtazky| Často kladené otázky]]
 * [[/AkoVytvoritNovuStranku | Ako vytvoriť novú stránku]]
 * [[
/ZakladneZasady| Základné zásady pre naše katedrové wiki]]
 * [[
/AkoFormatovatText| Ako formátovať text]]
 * [[
/AkoFormatovatText/Zlucene| Ako formátovať text - prehľadnejšie]]
 * [[
/AkoLinkovat| Ako linkovať]]
 * [[
/Podstranky| Podstránky]]
 * [[
/Prilohy| Prílohy a obrázky]]
 * [[
/AnglickeVerzie| Anglické verzie stránok]]
 * [[
/Matematika| Matematické vzorce]]
 * [[
/VerzieStranok| Čo robiť, ak niečo zbabrete]]
 * [[
/Upozornenia| Upozornenia]]
 * [[
/FarebneTabulky| Farebné tabuľky]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)