Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2007-03-14 13:52:29
Size: 786
Editor: 147
Comment:
Revision 13 as of 2007-04-03 16:53:33
Size: 827
Editor: 147
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
 * [:/FarebneTabulky: Farebné tabuľky

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)