Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2005-11-28 13:52:27
Size: 678
Editor: 147
Comment:
Revision 11 as of 2006-10-24 16:27:33
Size: 753
Editor: 147
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
 * [:/AkoFormatovatText/Zlucene: Ako formátovať text - prehľadnejšie]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)