Differences between revisions 1 and 20 (spanning 19 versions)
Revision 1 as of 2005-05-28 17:08:05
Size: 438
Editor: debian
Comment:
Revision 20 as of 2009-09-07 09:40:11
Size: 908
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [/FAQ Často kladené otázky]
 * [/ZakladneZasady Základné Zásady]
 * [/Podstranky Podstránky]
 * [/Prilohy Prílohy]
 * [/AnglickeVerzie Anglické verzie stránok]
 * [[/PrihlasovanieSaDoWiki | Prihlasovanie sa do wiki]]
 * [[/CastoKladeneOtazky| Často kladené otázky]]
 * [[/AkoVytvoritNovuStranku | Ako vytvoriť novú stránku]]
 * [[/ZakladneZasady| Základné zásady pre naše katedrové wiki]]
 * [[/AkoFormatovatText2| Ako formátovať text]]
 * [[/AkoLinkovat| Ako linkovať]]
 * [[/Podstranky| Podstránky]]
 * [[/Prilohy| Prílohy a obrázky]]
 * [[/AnglickeVerzie| Anglické verzie stránok]]
 * [[/Matematika| Matematické vzorce]] v <<latex(\LaTeX-e)>>
 * [[/VerzieStranok| Čo robiť, ak niečo zbabrete]]
 * [[/Upozornenia| Upozornenia]]
 * [[/FarebneTabulky| Farebné tabuľky]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)