Differences between revisions 1 and 15 (spanning 14 versions)
Revision 1 as of 2005-05-28 17:08:05
Size: 438
Editor: debian
Comment:
Revision 15 as of 2008-04-25 09:05:37
Size: 840
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [/FAQ Často kladené otázky]
 * [/ZakladneZasady Základné Zásady]
 * [/Podstranky Podstránky]
 * [/Prilohy Prílohy]
 * [/AnglickeVerzie Anglické verzie stránok]
 * [[/CastoKladeneOtazky| Často kladené otázky]]
 * [[/ZakladneZasady| Základné zásady pre naše katedrové wiki]]
 * [[/AkoFormatovatText| Ako formátovať text]]
 * [[/AkoFormatovatText/Zlucene| Ako formátovať text - prehľadnejšie]]
 * [[/AkoLinkovat| Ako linkovať]]
 * [[/Podstranky| Podstránky]]
 * [[/Prilohy| Prílohy a obrázky]]
 * [[/AnglickeVerzie| Anglické verzie stránok]]
 * [[/Matematika| Matematické vzorce]]
 * [[/VerzieStranok| Čo robiť, ak niečo zbabrete]]
 * [[/Upozornenia| Upozornenia]]
 * [[/FarebneTabulky| Farebné tabuľky]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)