Differences between revisions 1 and 12 (spanning 11 versions)
Revision 1 as of 2005-05-28 17:08:05
Size: 438
Editor: debian
Comment:
Revision 12 as of 2007-03-14 13:52:29
Size: 786
Editor: 147
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [/FAQ Často kladené otázky]
 * [/ZakladneZasady Základné Zásady]
 * [/Podstranky Podstránky]
 * [/Prilohy Prílohy]
 * [/AnglickeVerzie Anglické verzie stránok]
 * [:/CastoKladeneOtazky: Často kladené otázky]
 * [:/ZakladneZasady: Základné zásady pre naše katedrové wiki]
 * [:/AkoFormatovatText: Ako formátovať text]
 * [:/AkoFormatovatText/Zlucene: Ako formátovať text - prehľadnejšie]
 * [:/AkoLinkovat: Ako linkovať]
 * [:/Podstranky: Podstránky]
 * [:/Prilohy: Prílohy a obrázky]
 * [:/AnglickeVerzie: Anglické verzie stránok]
 * [:/Matematika: Matematické vzorce]
 * [:/VerzieStranok: Čo robiť, ak niečo zbabrete]
 * [:/Upozornenia: Upozornenia]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

 • [:/CastoKladeneOtazky: Často kladené otázky]

 • [:/ZakladneZasady: Základné zásady pre naše katedrové wiki]

 • [:/AkoFormatovatText: Ako formátovať text]

 • [:/AkoFormatovatText/Zlucene: Ako formátovať text - prehľadnejšie]
 • [:/AkoLinkovat: Ako linkovať]

 • [:/Podstranky: Podstránky]
 • [:/Prilohy: Prílohy a obrázky]
 • [:/AnglickeVerzie: Anglické verzie stránok]

 • [:/Matematika: Matematické vzorce]
 • [:/VerzieStranok: Čo robiť, ak niečo zbabrete]

 • [:/Upozornenia: Upozornenia]

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)