Differences between revisions 7 and 8
Revision 7 as of 2005-09-22 08:50:16
Size: 1177
Editor: debian
Comment:
Revision 8 as of 2005-09-22 08:53:10
Size: 1337
Editor: debian
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| {{{ [KatedraMatematiky Katedra Matematiky]}}} || [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky] ||
|| {{{ [KatedraMatematiky Domovská stránka]}}} || [:KatedraMatematiky: Domovská stránka] ||
|| {{{ [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky]}}} || [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky] ||
|| {{{ [:KatedraMatematiky: Domovská stránka]}}} || [:KatedraMatematiky: Domovská stránka] ||
Line 14: Line 14:
Podobne sa robia odkazy na tzv. [:HelpSk/Podstranky: podstránky]. Podobne sa robia odkazy na tzv. [:HelpSk/Podstranky: podstránky]:

|| {{{HelpSk/Podstranky}}} || HelpSk/Podstranky ||
|| {{{[:HelpSk/Podstranky: Help pre podstránky]}}} || [:HelpSk/Podstranky: Help pre podstránky] ||

Ako linkovať

Odkazy/linky na stránky vnútri wiki

Možností je viacero. V ľavom stĺpci tabuľky je zdrojový kód, v pravom je to ako to vyzerá na zobrazenej stránke. Všetky linky ukazujú na domovskú stránku. Najjednodduchšie je proste spomenúť názov stránky hocikde v texte. Ak to je WikiSlovo, stane sa z neho odkaz. Ale sú aj iné možnosti.

 KatedraMatematiky

KatedraMatematiky

 [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky]

[:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky]

 [:KatedraMatematiky: Domovská stránka]

[:KatedraMatematiky: Domovská stránka]

Podobne sa robia odkazy na tzv. [:HelpSk/Podstranky: podstránky]:

HelpSk/Podstranky

HelpSk/Podstranky

[:HelpSk/Podstranky: Help pre podstránky]

[:HelpSk/Podstranky: Help pre podstránky]

Odkazy/linky do sveta -- na iné webstránky

Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link. Ak spravíte link na obrázok, rovno sa zobrazí.

http://www.google.com

http://www.google.com

[http://www.google.com Pomenovaný link na google.]

[http://www.google.com Pomenovaný link na google]

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

KMaDGWiki: HelpSk/AkoLinkovat (last edited 2009-09-22 18:32:48 by jenca)