Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2005-09-22 08:49:07
Size: 1175
Editor: debian
Comment:
Revision 7 as of 2005-09-22 08:50:16
Size: 1177
Editor: debian
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 14: Line 14:
Podobne sa robia odkazy na tzv. [HelpSk/Podstranky podstránky]. Podobne sa robia odkazy na tzv. [:HelpSk/Podstranky: podstránky].

Ako linkovať

Odkazy/linky na stránky vnútri wiki

Možností je viacero. V ľavom stĺpci tabuľky je zdrojový kód, v pravom je to ako to vyzerá na zobrazenej stránke. Všetky linky ukazujú na domovskú stránku. Najjednodduchšie je proste spomenúť názov stránky hocikde v texte. Ak to je WikiSlovo, stane sa z neho odkaz. Ale sú aj iné možnosti.

 KatedraMatematiky

KatedraMatematiky

 [KatedraMatematiky Katedra Matematiky]

[:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky]

 [KatedraMatematiky Domovská stránka]

[:KatedraMatematiky: Domovská stránka]

Podobne sa robia odkazy na tzv. [:HelpSk/Podstranky: podstránky].

Odkazy/linky do sveta -- na iné webstránky

Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link. Ak spravíte link na obrázok, rovno sa zobrazí.

http://www.google.com

http://www.google.com

[http://www.google.com Pomenovaný link na google.]

[http://www.google.com Pomenovaný link na google]

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

KMaDGWiki: HelpSk/AkoLinkovat (last edited 2009-09-22 18:32:48 by jenca)