Differences between revisions 3 and 15 (spanning 12 versions)
Revision 3 as of 2005-08-23 13:06:48
Size: 1191
Editor: localhost
Comment:
Revision 15 as of 2009-09-22 18:32:48
Size: 1385
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
|| {{{ KatedraMatematiky}}} || KatedraMatematiky ||
|| {{{ [KatedraMatematiky Katedra Matematiky]}}} || [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky] ||
|| {{{ [KatedraMatematiky Domovská stránka]}}} || [:KatedraMatematiky: Domovská stránka] ||
|| {{{ ClenoviaKatedry}}} || ClenoviaKatedry ||
|| {{{ [[ClenoviaKatedry | Členovia Katedry]]}}} || [[ClenoviaKatedry| Členovia Katedry]] ||
|| {{{ [[ClenoviaKatedry | xyuvz]]}}} || [[ClenoviaKatedry| xyuvz]] ||

Podobne sa robia odkazy na tzv. [[HelpSk/Podstranky| podstránky]]:

|| {{{HelpSk/Podstranky}}} || HelpSk/Podstranky ||
|| {{{[[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]]}}} || [[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]] ||
Line 17: Line 22:
Ak spravíte link na obrázok, rovno sa zobrazí.
Line 20: Line 24:
|| {{{[http://www.google.com Pomenovaný link na google.]}}} ||[http://www.google.com Pomenovaný link na google]||
|| {{{http://justinsomnia.org/images/i_will_use_google_before_asking_dumb_questions.jpg}}} || http://justinsomnia.org/images/i_will_use_google_before_asking_dumb_questions.jpg ||
|| {{{[[http://www.google.com | Pomenovaný link na google.]]}}} ||[[http://www.google.com | Pomenovaný link na google]]||

Ak chcete zahrnúť obrázok z internetu do stránky, musíte to urobiť pomocou kučeravých zátvoriek:

|| {{{ {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} }}} || {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} ||

Ako linkovať

Odkazy/linky na stránky vnútri wiki

Možností je viacero. V ľavom stĺpci tabuľky je zdrojový kód, v pravom je to ako to vyzerá na zobrazenej stránke. Všetky linky ukazujú na domovskú stránku. Najjednodduchšie je proste spomenúť názov stránky hocikde v texte. Ak to je WikiSlovo, stane sa z neho odkaz. Ale sú aj iné možnosti.

 ClenoviaKatedry

ClenoviaKatedry

 [[ClenoviaKatedry | Členovia Katedry]]

Členovia Katedry

 [[ClenoviaKatedry | xyuvz]]

xyuvz

Podobne sa robia odkazy na tzv. podstránky:

HelpSk/Podstranky

HelpSk/Podstranky

[[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]]

Help pre podstránky

Odkazy/linky do sveta -- na iné webstránky

Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link.

http://www.google.com

http://www.google.com

[[http://www.google.com | Pomenovaný link na google.]]

Pomenovaný link na google

Ak chcete zahrnúť obrázok z internetu do stránky, musíte to urobiť pomocou kučeravých zátvoriek:

 {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} 

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

KMaDGWiki: HelpSk/AkoLinkovat (last edited 2009-09-22 18:32:48 by jenca)