Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2009-09-22 18:32:33
Size: 1373
Editor: jenca
Comment:
Revision 15 as of 2009-09-22 18:32:48
Size: 1385
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 26: Line 26:
Ak chcete zahrnúť obrázok do stránky, musíte to urobiť pomocou kučeravých zátvoriek: Ak chcete zahrnúť obrázok z internetu do stránky, musíte to urobiť pomocou kučeravých zátvoriek:

Ako linkovať

Odkazy/linky na stránky vnútri wiki

Možností je viacero. V ľavom stĺpci tabuľky je zdrojový kód, v pravom je to ako to vyzerá na zobrazenej stránke. Všetky linky ukazujú na domovskú stránku. Najjednodduchšie je proste spomenúť názov stránky hocikde v texte. Ak to je WikiSlovo, stane sa z neho odkaz. Ale sú aj iné možnosti.

 ClenoviaKatedry

ClenoviaKatedry

 [[ClenoviaKatedry | Členovia Katedry]]

Členovia Katedry

 [[ClenoviaKatedry | xyuvz]]

xyuvz

Podobne sa robia odkazy na tzv. podstránky:

HelpSk/Podstranky

HelpSk/Podstranky

[[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]]

Help pre podstránky

Odkazy/linky do sveta -- na iné webstránky

Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link.

http://www.google.com

http://www.google.com

[[http://www.google.com | Pomenovaný link na google.]]

Pomenovaný link na google

Ak chcete zahrnúť obrázok z internetu do stránky, musíte to urobiť pomocou kučeravých zátvoriek:

 {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} 

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

KMaDGWiki: HelpSk/AkoLinkovat (last edited 2009-09-22 18:32:48 by jenca)