Differences between revisions 1 and 9 (spanning 8 versions)
Revision 1 as of 2005-08-23 12:43:14
Size: 959
Editor: localhost
Comment:
Revision 9 as of 2008-04-25 09:05:19
Size: 1347
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| {{{ [KatedraMatematiky Katedra Matematiky]}}} || [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky] ||
|| {{{ [KatedraMatematiky Domovská stránka]}}} || [:KatedraMatematiky: Domovská stránka] ||
|| {{{ [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky]}}} || [[KatedraMatematiky| Katedra Matematiky]] ||
|| {{{ [:KatedraMatematiky: Domovská stránka]}}} || [[KatedraMatematiky| Domovská stránka]] ||

Podobne sa robia odkazy na tzv. [[HelpSk/Podstranky| podstránky]]:

|| {{{HelpSk/Podstranky}}} || HelpSk/Podstranky ||
|| {{{[:HelpSk/Podstranky: Help pre podstránky]}}} || [[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]] ||
Line 16: Line 21:
Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link.
Ak spravíte link na obrázok, rovno sa zobrazí.
Line 19: Line 25:
|| {{{[http://www.google.com Pomenovaný link na google.]}}} ||[http://www.google.com Pomenovaný link na google]|| || {{{[http://www.google.com Pomenovaný link na google.]}}} ||[[http://www.google.com|Pomenovaný link na google]]||
|| {{{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}}} || {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} ||

Ako linkovať

Odkazy/linky na stránky vnútri wiki

Možností je viacero. V ľavom stĺpci tabuľky je zdrojový kód, v pravom je to ako to vyzerá na zobrazenej stránke. Všetky linky ukazujú na domovskú stránku. Najjednodduchšie je proste spomenúť názov stránky hocikde v texte. Ak to je WikiSlovo, stane sa z neho odkaz. Ale sú aj iné možnosti.

 KatedraMatematiky

KatedraMatematiky

 [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky]

Katedra Matematiky

 [:KatedraMatematiky: Domovská stránka]

Domovská stránka

Podobne sa robia odkazy na tzv. podstránky:

HelpSk/Podstranky

HelpSk/Podstranky

[:HelpSk/Podstranky: Help pre podstránky]

Help pre podstránky

Odkazy/linky do sveta -- na iné webstránky

Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link. Ak spravíte link na obrázok, rovno sa zobrazí.

http://www.google.com

http://www.google.com

[http://www.google.com Pomenovaný link na google.]

Pomenovaný link na google

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

KMaDGWiki: HelpSk/AkoLinkovat (last edited 2009-09-22 18:32:48 by jenca)