Differences between revisions 6 and 7
Revision 6 as of 2009-09-03 14:43:51
Size: 1873
Editor: jenca
Comment: revert ide
Revision 7 as of 2009-09-05 11:41:14
Size: 1989
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 16: Line 16:
||<style="border:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt"> [[Veda| Veda]] ||
Line 20: Line 21:
||<style="border:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt"> [[Svoc| ŠVOČ]] || ##||<style="border:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt"> [[Svoc| ŠVOČ]] ||

Katedra matematiky
a deskriptívnej geometrie
SvF STU


rightarrow.gif

Stránky predmetov

rightarrow.gif

Veda

rightarrow.gif

Zoznam pracovníkov

rightarrow.gif

Najnovšie zmeny

rightarrow.gif

Pokyny pre autorov stránok

Tieto stránky sú vytvárané v systéme MoinMoin.

Správca webu: gejza.jenca@stuba.sk

KMaDGWiki: FrontPage (last edited 2020-02-11 13:36:16 by xmacakm1)