Differences between revisions 33 and 34
Revision 33 as of 2009-10-08 09:07:14
Size: 2008
Editor: struk
Comment:
Revision 34 as of 2009-10-12 19:57:40
Size: 2140
Editor: struk
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px">Katedra matematiky<<BR>>a deskriptívnej geometrie<<BR>>SvF STU || ||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px">Katedra matematiky<<BR>>a deskriptívnej geometrie<<BR>>||
||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px"> [[http://www.svf.stuba.sk|
SvF]] [[http://www.stuba.sk|STU]] ||

Katedra matematiky
a deskriptívnej geometrie

SvF STU


rightarrow.gif

Členovia katedry

rightarrow.gif

Výuka

rightarrow.gif

Výskum

rightarrow.gif

Konferencie a semináre

rightarrow.gif

Interné informácie

rightarrow.gif

Zaujímavé linky

rightarrow.gif

FTP archív

rightarrow2.gif

Najnovšie zmeny

rightarrow2.gif

Pre autorov stránok

Tieto stránky sú vytvárané v systéme MoinMoin.

Správca wiki: gejza.jenca@stuba.sk

KMaDGWiki: FrontPage (last edited 2020-02-11 13:36:16 by xmacakm1)