Differences between revisions 3 and 4
Revision 3 as of 2009-09-01 16:49:51
Size: 1868
Editor: jenca
Comment:
Revision 4 as of 2009-09-01 16:50:13
Size: 1873
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
||<style="border:none">{{attachment:KMbig.gif}}||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px">Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie<<BR>>SvF STU || ||<style="border:none">{{attachment:KMbig.gif}}||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px">Katedra matematiky<<BR>>a deskriptívnej geometrie<<BR>>SvF STU ||

Katedra matematiky
a deskriptívnej geometrie
SvF STU


rightarrow.gif

Stránky predmetov

rightarrow.gif

Zoznam pracovníkov

rightarrow.gif

Najnovšie zmeny

rightarrow.gif

Pokyny pre autorov stránok

rightarrow.gif

ŠVOČ

Tieto stránky sú vytvárané v systéme MoinMoin.

Správca webu: gejza.jenca@stuba.sk

KMaDGWiki: FrontPage (last edited 2020-02-11 13:36:16 by xmacakm1)