Differences between revisions 22 and 23
Revision 22 as of 2009-09-08 11:45:23
Size: 2125
Editor: jenca
Comment:
Revision 23 as of 2009-09-08 11:46:15
Size: 2035
Editor: jenca
Comment: experiment s big
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:

~+larger+~

||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px;">Katedra matematiky<<BR>>a deskriptívnej geometrie<<BR>>SvF STU ||
||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px">Katedra matematiky<<BR>>a deskriptívnej geometrie<<BR>>SvF STU ||
Line 18: Line 15:
||<style="border:none;"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="font-size:14pt;background-color:#F0F0F0;"> [[ClenoviaKatedry|Členovia katedry]] || ||

||<style="border:none;"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="
font-size:14pt;background-color:#F0F0F0;"> [[Vyuka| Výuka]] :|| ~-[[Vyuka/XXX|Výuka XXX]]-~||

||<style="border:none;
"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt;"> [[Vyskum| Výskum]] ||
||<style="border:none;"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt;"> [[KonferencieASeminare| Konferencie a semináre]] ||
||<style="border:none;"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt;"> [[http://www.math.sk/restricted| Interné informácie]] ||
||<style="border:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt"> [[ClenoviaKatedry|Členovia katedry]] ||
||<style="border:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none
; font-size:14pt"> [[Vyuka| Výuka]] ||
||<style="border:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt"> [[Vyskum| Výskum]] ||
||<style="border:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt"> [[KonferencieASeminare| Konferencie a semináre]] ||
||<style="border:none"> {{attachment:rightarrow.gif}} ||<style="border:none; font-size:14pt"> [[http://www.math.sk/restricted| Interné informácie]] ||

Katedra matematiky
a deskriptívnej geometrie
SvF STU


rightarrow.gif

Členovia katedry

rightarrow.gif

Výuka

rightarrow.gif

Výskum

rightarrow.gif

Konferencie a semináre

rightarrow.gif

Interné informácie

rightarrow.gif

Zaujímavé linky

rightarrow.gif

FTP archív

rightarrow2.gif

Najnovšie zmeny

rightarrow2.gif

Pokyny pre autorov stránok

Tieto stránky sú vytvárané v systéme MoinMoin.

Správca webu: gejza.jenca@stuba.sk

KMaDGWiki: FrontPage (last edited 2020-02-11 13:36:16 by xmacakm1)