Differences between revisions 18 and 19
Revision 18 as of 2009-09-07 10:12:45
Size: 1953
Editor: jenca
Comment:
Revision 19 as of 2009-09-07 10:55:02
Size: 1906
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 13: Line 13:
||<style="border:none">{{attachment:KMbig.gif}}||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px">Katedra matematiky<<BR>>a deskriptívnej geometrie<<BR>>SvF STU || ||<style="font-size:32px; font-weight:bold; border:none; line-height:40px">Katedra matematiky<<BR>>a deskriptívnej geometrie<<BR>>SvF STU ||

Katedra matematiky
a deskriptívnej geometrie
SvF STU


rightarrow.gif

Členovia katedry

rightarrow.gif

Výuka

rightarrow.gif

Výskum

rightarrow.gif

Konferencie a semináre

rightarrow.gif

Interné informácie

rightarrow.gif

Zaujímavé linky

rightarrow.gif

FTP archív

rightarrow2.gif

Pokyny pre autorov stránok

Tieto stránky sú vytvárané v systéme MoinMoin.

Správca webu: gejza.jenca@stuba.sk

KMaDGWiki: FrontPage (last edited 2020-02-11 13:36:16 by xmacakm1)