Differences between revisions 8 and 9
Revision 8 as of 2009-09-07 06:21:10
Size: 1449
Editor: jenca
Comment:
Revision 9 as of 2009-09-07 06:21:49
Size: 1464
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Zoznam členov katedry podľa oddelení ## Toto nie je nadpis, aby to nebolo v TableOfContents

Zoznam členov katedry podľa oddelení

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie aplikovanej matematiky I.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

KMaDGWiki: ClenoviaPodlaOddeleni (last edited 2019-10-31 09:34:14 by xmacakm1)