Differences between revisions 17 and 18
Revision 17 as of 2011-02-08 17:29:21
Size: 2334
Editor: jenca
Comment:
Revision 18 as of 2016-04-14 11:36:33
Size: 2334
Editor: jenca
Comment:
No differences found!

Zoznam členov katedry podľa oddelení

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

Oddelenie aplikovanej matematiky I.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

KMaDGWiki: ClenoviaPodlaOddeleni (last edited 2019-10-31 09:34:14 by xmacakm1)