Differences between revisions 16 and 17
Revision 16 as of 2010-11-17 16:17:41
Size: 2074
Editor: jenca
Comment:
Revision 17 as of 2011-02-08 17:29:21
Size: 2334
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.m %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''e-mail''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.m %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}||{% if z.login %}{{z.login}}@math.sk{% endif %} || {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
Line 23: Line 23:
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.a %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''e-mail''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.a %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}||{% if z.login %}{{z.login}}@math.sk{% endif %} || {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
Line 34: Line 34:
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.b %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''e-mail''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.b %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}||{% if z.login %}{{z.login}}@math.sk{% endif %} || {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
Line 45: Line 45:
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.g %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''e-mail''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.g %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}||{% if z.login %}{{z.login}}@math.sk{% endif %} || {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||

Zoznam členov katedry podľa oddelení

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

Oddelenie aplikovanej matematiky I.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

KMaDGWiki: ClenoviaPodlaOddeleni (last edited 2019-10-31 09:34:14 by xmacakm1)