Differences between revisions 15 and 16
Revision 15 as of 2009-10-17 18:24:28
Size: 1540
Editor: jenca
Comment:
Revision 16 as of 2010-11-17 16:17:41
Size: 2074
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
{% for z in po_oddeleniach.m %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | web]] {% endif %}|| ||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.m %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
Line 14: Line 15:
Line 15: Line 17:
Line 22: Line 23:
{% for z in po_oddeleniach.a %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | web]] {% endif %}|| ||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.a %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
Line 24: Line 26:
Line 25: Line 28:
Line 32: Line 34:
{% for z in po_oddeleniach.b %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | web]] {% endif %}|| ||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.b %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
Line 34: Line 37:
Line 35: Line 39:
Line 42: Line 45:
{% for z in po_oddeleniach.g %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | web]] {% endif %}|| ||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.g %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 59274 {{z.telefon}}|| {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
Line 44: Line 48:

Zoznam členov katedry podľa oddelení

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

Domovská
stránka

Oddelenie aplikovanej matematiky I.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

Domovská
stránka

Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

Domovská
stránka

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

Domovská
stránka

KMaDGWiki: ClenoviaPodlaOddeleni (last edited 2019-10-31 09:34:14 by xmacakm1)