Differences between revisions 13 and 14
Revision 13 as of 2009-10-17 18:23:38
Size: 1536
Editor: jenca
Comment:
Revision 14 as of 2009-10-17 18:23:57
Size: 1536
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 39: Line 39:
=== Vedúca oddelenia === === Vedúci oddelenia ===

Zoznam členov katedry podľa oddelení

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie aplikovanej matematiky I.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

KMaDGWiki: ClenoviaPodlaOddeleni (last edited 2019-10-31 09:34:14 by xmacakm1)