Differences between revisions 9 and 10
Revision 9 as of 2009-09-07 06:21:49
Size: 1464
Editor: jenca
Comment:
Revision 10 as of 2009-10-16 17:09:57
Size: 1300
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
{% for z in po_oddeleniach.m %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||[[http://www.math.sk/{{z.login}}| web]]|| {% for z in po_oddeleniach.m %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||
Line 22: Line 22:
{% for z in po_oddeleniach.a %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||[[http://www.math.sk/{{z.login}}| web]]|| {% for z in po_oddeleniach.a %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||
Line 32: Line 32:
{% for z in po_oddeleniach.b %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||[[http://www.math.sk/{{z.login}}| web]]|| {% for z in po_oddeleniach.b %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||
Line 42: Line 42:
{% for z in po_oddeleniach.g %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||[[http://www.math.sk/{{z.login}}| web]]|| {% for z in po_oddeleniach.g %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||

Zoznam členov katedry podľa oddelení

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie aplikovanej matematiky I.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

KMaDGWiki: ClenoviaPodlaOddeleni (last edited 2019-10-31 09:34:14 by xmacakm1)