Differences between revisions 30 and 31
Revision 30 as of 2020-07-05 19:12:03
Size: 4693
Editor: xseligaa
Comment:
Revision 31 as of 2020-07-05 19:17:50
Size: 4820
Editor: xseligaa
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 35: Line 35:
|| '''meno''' || '''zaradenie''' || '''kancelária''' || '''klapka''' || '''email''' ||
|| Ing. Martin Ambroz, PhD. || technický pracovník || C-0503 || || martin.ambroz@stuba.sk ||
|| doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. || docent || C-0501 || 419 || tomas.bacigal@stuba.sk ||
|| Mgr. Martin Balažovjech, PhD. || výskumný pracovník || C-0510 || 235 || martin.balazovjech@stuba.sk ||
|| Mgr. Juliana Beganová, PhD. || odborný asistent || C-0506 || 408 || juliana.beganova@stuba.sk ||
|| Zuzana Benková || administratívna pracovníčka || C-0401 || 703 || zuzana.benkova@stuba.sk ||
|| Ing. Róbert Čunderlík, PhD. || výskumný pracovník || C-0510 || 235 || robert.cunderlik@stuba.sk ||
|| doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. || docent || C-0509 || 719 || peter.frolkovic@stuba.sk ||
|| Mgr. Štefan Gyürki, PhD. || výskumný pracovník || C-0410 || 409 || stefan.gyurki@stuba.sk ||
|| doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. || docent || C-0413 || 417 || angela.handlovicova@stuba.sk ||
|| doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. || docent || C-0419 || 430 || gejza.jenca@stuba.sk ||
|| doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. || docent || C-0413 || 417 || jana.kalicka@stuba.sk ||
|| prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. || profesor || C-0409 || 405 || martin.kalina@stuba.sk ||
|| prof. RNDr. Martin Knor, CSc. || profesor || C-0410 || 409 || martin.knor@stuba.sk ||
|| Ing. Michal Kollár, PhD. || výskumný pracovník || C-0519 || || michal.kollar@stuba.sk ||
|| prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc. || profesor || C-0502 || 428 || magdalena.komornikova@stuba.sk ||
|| doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD. || docent || C-0512 || 236 || zuzana.kriva@stuba.sk ||
|| Ing. Marek Macák, PhD. || odborný asistent || C-0514 || 243 || marek.macak@stuba.sk ||
|| prof. RNDr. Radko Mesiar, !DrSc. || profesor || C-0407 || 414 || radko.mesiar@stuba.sk ||
|| prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc. || profesor || C-0507 || 418 || karol.mikula@stuba.sk ||
|| Ing. Zuzana Minarechová, PhD. || výskumný pracovník || C-0404 || || zuzana.minarechova@stuba.sk ||
|| doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. || docent || C-0406 || 411 || maria.minarova@stuba.sk ||
|| Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD. || odborný asistent || C-0506 || 408 || tatiana.ruckschlossova@stuba.sk ||
|| Ing. Peter Sarkoci, PhD. || výskumný pracovník || C-0408 || 218 || peter.sarkoci@stuba.sk ||
|| RNDr. Peter Smrek, PhD. || odborný asistent || C-0520 || 246 || peter.smrek@stuba.sk ||
|| RNDr. Ľubica Staneková, PhD. || odborný asistent || C-0414 || 709 || lubica.stanekova@stuba.sk ||
|| Mgr. Oľga Stašová, PhD. || výskumný pracovník || C-0409 || 405 || olga.stasova@stuba.sk ||
|| Mgr. Peter Struk, PhD. || odborný asistent || C-0507 || 418 || peter.struk@stuba.sk ||
|| doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD. || docent || C-0403 || 416 || andrea.stupnanova@stuba.sk ||
|| doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD. || docent || C-0412 || 731 || jana.siagiova@stuba.sk ||
|| doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD. || docent || C-0404 || 407 || alexandra.siposova@stuba.sk ||
|| prof. RNDr. Jozef Širáň, !DrSc. || profesor || C-0405 || 315 || jozef.siran@stuba.sk ||
|| RNDr. Zuzana Tereňová, PhD. || odborný asistent || C-0518 || 429 || zuzana.terenova@stuba.sk ||
|| Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD. || výskumný pracovník || C-0511 || || lukas.tomek@stuba.sk ||
|| Mgr. Štefánia Václavíková || výskumný pracovník || C-0521 || 404 || stefania.vaclavikova@stuba.sk ||
|| doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. || docent || C-0515 || 406 || margita.vajsablova@stuba.sk ||
|| RNDr. Ľubica Valášková, PhD. || odborný asistent || C-0521 || 404 || lubica.valaskova@stuba.sk ||
|| Ing. Lucia Vavríková, PhD. || odborný asistent || C-0406 || 411 || lucia.vavrikova@stuba.sk ||
|| doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. || docent || C-0414 || 709 || maria.zdimalova@stuba.sk ||
|| '''meno''' || '''zaradenie''' || '''kancelária''' || '''klapka''' || '''email''' || '''www''' ||
|| Ing. Martin Ambroz, PhD. || technický pracovník || C-0503 || || martin.ambroz@stuba.sk || ||
|| doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. || docent || C-0501 || 419 || tomas.bacigal@stuba.sk || ||
|| Mgr. Martin Balažovjech, PhD. || výskumný pracovník || C-0510 || 235 || martin.balazovjech@stuba.sk || ||
|| Mgr. Juliana Beganová, PhD. || odborný asistent || C-0506 || 408 || juliana.beganova@stuba.sk || ||
|| Zuzana Benková || administratívna pracovníčka || C-0401 || 703 || zuzana.benkova@stuba.sk || ||
|| Ing. Róbert Čunderlík, PhD. || výskumný pracovník || C-0510 || 235 || robert.cunderlik@stuba.sk || ||
|| doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD. || docent || C-0509 || 719 || peter.frolkovic@stuba.sk || ||
|| Mgr. Štefan Gyürki, PhD. || výskumný pracovník || C-0410 || 409 || stefan.gyurki@stuba.sk || ||
|| doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD. || docent || C-0413 || 417 || angela.handlovicova@stuba.sk || ||
|| doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD. || docent || C-0419 || 430 || gejza.jenca@stuba.sk || ||
|| doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. || docent || C-0413 || 417 || jana.kalicka@stuba.sk || ||
|| prof. RNDr. Martin Kalina, CSc. || profesor || C-0409 || 405 || martin.kalina@stuba.sk || ||
|| prof. RNDr. Martin Knor, CSc. || profesor || C-0410 || 409 || martin.knor@stuba.sk || ||
|| Ing. Michal Kollár, PhD. || výskumný pracovník || C-0519 || || michal.kollar@stuba.sk || ||
|| prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc. || profesor || C-0502 || 428 || magdalena.komornikova@stuba.sk || ||
|| doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD. || docent || C-0512 || 236 || zuzana.kriva@stuba.sk || ||
|| Ing. Marek Macák, PhD. || odborný asistent || C-0514 || 243 || marek.macak@stuba.sk || ||
|| prof. RNDr. Radko Mesiar, !DrSc. || profesor || C-0407 || 414 || radko.mesiar@stuba.sk || ||
|| prof. RNDr. Karol Mikula, !DrSc. || profesor || C-0507 || 418 || karol.mikula@stuba.sk || ||
|| Ing. Zuzana Minarechová, PhD. || výskumný pracovník || C-0404 || || zuzana.minarechova@stuba.sk || ||
|| doc. RNDr. Mária Minárová, PhD. || docent || C-0406 || 411 || maria.minarova@stuba.sk || ||
|| Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD. || odborný asistent || C-0506 || 408 || tatiana.ruckschlossova@stuba.sk || ||
|| Ing. Peter Sarkoci, PhD. || výskumný pracovník || C-0408 || 218 || peter.sarkoci@stuba.sk || ||
|| RNDr. Peter Smrek, PhD. || odborný asistent || C-0520 || 246 || peter.smrek@stuba.sk || ||
|| RNDr. Ľubica Staneková, PhD. || odborný asistent || C-0414 || 709 || lubica.stanekova@stuba.sk || ||
|| Mgr. Oľga Stašová, PhD. || výskumný pracovník || C-0409 || 405 || olga.stasova@stuba.sk || ||
|| Mgr. Peter Struk, PhD. || odborný asistent || C-0507 || 418 || peter.struk@stuba.sk || ||
|| doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD. || docent || C-0403 || 416 || andrea.stupnanova@stuba.sk || ||
|| doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD. || docent || C-0412 || 731 || jana.siagiova@stuba.sk || ||
|| doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD. || docent || C-0404 || 407 || alexandra.siposova@stuba.sk || ||
|| prof. RNDr. Jozef Širáň, !DrSc. || profesor || C-0405 || 315 || jozef.siran@stuba.sk || ||
|| RNDr. Zuzana Tereňová, PhD. || odborný asistent || C-0518 || 429 || zuzana.terenova@stuba.sk || ||
|| Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD. || výskumný pracovník || C-0511 || || lukas.tomek@stuba.sk || ||
|| Mgr. Štefánia Václavíková || výskumný pracovník || C-0521 || 404 || stefania.vaclavikova@stuba.sk || ||
|| doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD. || docent || C-0515 || 406 || margita.vajsablova@stuba.sk || ||
|| RNDr. Ľubica Valášková, PhD. || odborný asistent || C-0521 || 404 || lubica.valaskova@stuba.sk || ||
|| Ing. Lucia Vavríková, PhD. || odborný asistent || C-0406 || 411 || lucia.vavrikova@stuba.sk || ||
|| doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. || docent || C-0414 || 709 || maria.zdimalova@stuba.sk || ||

Členovia katedry

Vedúci katedry

  • prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

Zástupcovia vedúceho katedry

Tajomník katedry

Sekretariát katedry

Zoznam členov katedry

meno

zaradenie

kancelária

klapka

email

www

Ing. Martin Ambroz, PhD.

technický pracovník

C-0503

martin.ambroz@stuba.sk

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

docent

C-0501

419

tomas.bacigal@stuba.sk

Mgr. Martin Balažovjech, PhD.

výskumný pracovník

C-0510

235

martin.balazovjech@stuba.sk

Mgr. Juliana Beganová, PhD.

odborný asistent

C-0506

408

juliana.beganova@stuba.sk

Zuzana Benková

administratívna pracovníčka

C-0401

703

zuzana.benkova@stuba.sk

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.

výskumný pracovník

C-0510

235

robert.cunderlik@stuba.sk

doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.

docent

C-0509

719

peter.frolkovic@stuba.sk

Mgr. Štefan Gyürki, PhD.

výskumný pracovník

C-0410

409

stefan.gyurki@stuba.sk

doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.

docent

C-0413

417

angela.handlovicova@stuba.sk

doc. Mgr. Gejza Jenča, PhD.

docent

C-0419

430

gejza.jenca@stuba.sk

doc. RNDr. Jana Kalická, PhD.

docent

C-0413

417

jana.kalicka@stuba.sk

prof. RNDr. Martin Kalina, CSc.

profesor

C-0409

405

martin.kalina@stuba.sk

prof. RNDr. Martin Knor, CSc.

profesor

C-0410

409

martin.knor@stuba.sk

Ing. Michal Kollár, PhD.

výskumný pracovník

C-0519

michal.kollar@stuba.sk

prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.

profesor

C-0502

428

magdalena.komornikova@stuba.sk

doc. RNDr. Zuzana Krivá, PhD.

docent

C-0512

236

zuzana.kriva@stuba.sk

Ing. Marek Macák, PhD.

odborný asistent

C-0514

243

marek.macak@stuba.sk

prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

profesor

C-0407

414

radko.mesiar@stuba.sk

prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

profesor

C-0507

418

karol.mikula@stuba.sk

Ing. Zuzana Minarechová, PhD.

výskumný pracovník

C-0404

zuzana.minarechova@stuba.sk

doc. RNDr. Mária Minárová, PhD.

docent

C-0406

411

maria.minarova@stuba.sk

Mgr. Tatiana Rückschlossová, PhD.

odborný asistent

C-0506

408

tatiana.ruckschlossova@stuba.sk

Ing. Peter Sarkoci, PhD.

výskumný pracovník

C-0408

218

peter.sarkoci@stuba.sk

RNDr. Peter Smrek, PhD.

odborný asistent

C-0520

246

peter.smrek@stuba.sk

RNDr. Ľubica Staneková, PhD.

odborný asistent

C-0414

709

lubica.stanekova@stuba.sk

Mgr. Oľga Stašová, PhD.

výskumný pracovník

C-0409

405

olga.stasova@stuba.sk

Mgr. Peter Struk, PhD.

odborný asistent

C-0507

418

peter.struk@stuba.sk

doc. Mgr. Andrea Stupňanová, PhD.

docent

C-0403

416

andrea.stupnanova@stuba.sk

doc. RNDr. Jana Šiagiová, PhD.

docent

C-0412

731

jana.siagiova@stuba.sk

doc. Ing. Alexandra Šipošová, PhD.

docent

C-0404

407

alexandra.siposova@stuba.sk

prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.

profesor

C-0405

315

jozef.siran@stuba.sk

RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.

odborný asistent

C-0518

429

zuzana.terenova@stuba.sk

Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.

výskumný pracovník

C-0511

lukas.tomek@stuba.sk

Mgr. Štefánia Václavíková

výskumný pracovník

C-0521

404

stefania.vaclavikova@stuba.sk

doc. RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.

docent

C-0515

406

margita.vajsablova@stuba.sk

RNDr. Ľubica Valášková, PhD.

odborný asistent

C-0521

404

lubica.valaskova@stuba.sk

Ing. Lucia Vavríková, PhD.

odborný asistent

C-0406

411

lucia.vavrikova@stuba.sk

doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.

docent

C-0414

709

maria.zdimalova@stuba.sk

KMaDGWiki: ClenoviaKatedry (last edited 2020-09-03 18:32:03 by xseligaa)