ŠVOČ 2012

13. ročník súťaže študentov vysokých škôl Slovenskej a Českej republiky vo vedeckej odbornej činnosti v matematike a informatike

 21. – 23. 5. 2012

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie

Stavebná fakulta

Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Súťaž vyhlasuje:

Slovenská matematická spoločnosť (Jednota slovenských matematikov a fyzikov)

Česká matematická spoločnosť (Jednota českých matematikov a fyzikov)