KMaDGWiki

Jozef Širáň, Prof. RNDr. DrSc. - Informácie pre študentov

e-mail: siran@math.sk


Matematická analýza 1

(prednáška pre 1. ročník štúdijného programu MPM)

A

90-99%

B

80-89%

C

70-79%

D

60-69%

E

50-59%


Matematická analýza 2

(prednáška pre 1. ročník štúdijného programu MPM)


Teória grafov

(prednáška v doktorandskom štúdiu vo vednom odbore Aplikovaná matematika)


Konzultačné hodiny

KMaDGWiki: Siran (last edited 2010-10-03 16:59:07 by siran)