KMaDGWiki

KMDG SvF STU v Bratislave, FM UK, SŠDS, JSMF

PRASTAN 2013

Slovensko - Česká konferencia 27. – 29. mája 2013, Kočovce, Slovensko


Téma konferencie: pravdepodobnosť, štatistika so zameraním na zhlukovacie metódy a iné viacrozmerné štatistické techniky, numerická matematika


Programový výbor

Nánásiová Oľga (SR), Kalina Martin (SR), Minárová Mária (SR)

členovia

Antoch Jaromír (ČR), Bohdalová Mária (SR), Dohnal Gejza (ČR), Chajdiak Jozef (SR)

Kalická Jana (SR), Komorník Jozef (SR), Komorníková Magda (SR), Luha Ján (SR)

Pykacz Jaroslaw (Poľsko), Řezanková Hana (ČR), Víšek Jan Ámos (ČR), Wimmer Gejza (SR)

KMaDGWiki: ProgramovyVybor (last edited 2013-03-26 09:29:44 by nanasiova)