KMaDGWiki

Zadania pre predmet PIA

  1. Všetky zadania majú umožňovať registrovanie a prihlasovanie užívateľov -- naštudujte si príslušnú časť djanga alebo to urobte vo vlastnej réžii.
  2. Projekty spravujte pomocou mercurialu, na bitbuckete.

  3. URL na repozitáre budú zverejnené tu -- pošlite mi ich mailom.
  4. Budem sa snažiť vám cez bitbucket pozerať cez plece, posielať vám pripomienky a pomáhať vám.
  5. Zverejňujte repozitáre hneď od začiatku, to mi umožní zadržať vás, keby ste išli do slepej uličky.

Repozitáre

https://bitbucket.org/xcsepregi/internetovy-obchod-pia2017

https://bitbucket.org/xgorekova/django

https://bitbucket.org/xobrtacova/django_rozvrh

https://bitbucket.org/xzeravy/gdrive

https://bitbucket.org/xzakova/todolist

https://bitbucket.org/xfratric/imdb

Blog

Čo by to malo umožňovať

Galéria

Treba si naštudovať

Čo by to malo umožňovať

Internetový obchod

Nikolas Csepregi

Čo by to malo umožňovať

Wiki

Treba si naštudovať

Todo list

D.Žáková

Čo by to malo umožňovať

Diskusné fórum

Čo by to malo umožňovať

Odovzdávanie zadaní

Treba si naštudovať

Čo by to malo umožňovať

Hádanky

Michal Hajdin

Čo by to malo umožňovať

Sudoku

Iveta gorekova

Čo by to malo umožňovať

Twitter

Čo by to malo umožňovať

Registrácia zoznamov literatúry

Treba si naštudovať

Čo by to malo umožňovať

Kalendár

Čo by to malo umožňovať

Tvorba formulárov

Čo by to malo umožňovať

Zobrazovanie rozvrhu hodín

Tatiana Obrtáčová

Čo by to malo umožňovať

Filmová databáza

Peter Fratrič

Čo by to malo umožňovať

Klon google drive

Michal Žeravý

Čo by to malo umožňovať

Otázky a odpovede

Čo by to malo umožňovať

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/Zadania (last edited 2017-04-25 14:21:12 by jenca)