KMaDGWiki

Začíname nový projekt

00_startproject_out.sh

Skript je tu: 00_startproject.sh

KMaDGWiki: ProgramovanieInternetovychAplikacii/Zaciname (last edited 2009-02-23 20:53:16 by 92)