KMaDGWiki

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Prof. RNDr. Martin Kalina CSc.

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

1.

Mgr. Martin Bachratý

411

+421 (2) 32888

bachraty@math.sk

2.

Mgr. Štefan Gyurki PhD.

410

+421 (2) 32888 409

gyurki@math.sk

3.

Mgr. Katarína Hriňáková PhD.

410

+421 (2) 32888 409

hrinakova@math.sk

4.

Mgr. Veronika Hucíková

411

+421 (2) 32888 244

bachrata@math.sk

5.

Prof. RNDr. Martin Kalina CSc.

409

+421 (2) 32888 405

kalina@math.sk

6.

Prof. RNDr. Martin Knor Dr.

410

+421 (2) 32888 409

knor@math.sk

homepage

7.

RNDr. Ľubica Staneková PhD.

414

+421 (2) 32888 709

ls@math.sk

8.

Doc. RNDr. Jana Šiagiová PhD.

412

+421 (2) 32888 732

siagiova@math.sk

9.

Ing. Alexandra Šipošová PhD.

404

+421 (2) 32888 407

siposova@math.sk

10.

Prof. RNDr. Jozef Širáň DrSc.

405

+421 (2) 32888 315

siran@math.sk

homepage

11.

Mgr. Mária Ždímalová PhD.

501

+421 (2) 32888 419

zdimal@math.sk

homepage

KMaDGWiki: OddelenieMatematiky (last edited 2019-11-05 11:04:06 by xmacakm1)