Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

doc. RNDr. Margita Vajsáblová PhD.

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

1.

Mgr. Juliana Beganová PhD.

503

+421 (2) 32888 413

beganova@math.sk

2.

RNDr. Zuzana Havranová PhD.

506

+421 (2) 32888 408

havranova@math.sk

3.

RNDr. Katarína Mészárosová PhD.

515C

+421 (2) 32888 432

katarina@math.sk

homepage

4.

Mgr. Tatiana Rückschlossová PhD.

506

+421 (2) 32888 408

tatiana@math.sk

5.

RNDr. Zuzana Tereňová PhD.

516

+421 (2) 32888 429

terenova@math.sk

6.

Mgr. Štefánia Václavíková

505

+421 (2) 32888 404

stefi@math.sk

7.

doc. RNDr. Margita Vajsáblová PhD.

515B

+421 (2) 32888 406

gitka@math.sk

homepage

8.

RNDr. Ľubica Valášková PhD.

505

+421 (2) 32888 404

luba@math.sk

KMaDGWiki: OddelenieDeskriptivnejGeometrie (last edited 2019-11-05 11:06:34 by xmacakm1)