Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Prof. RNDr. Magda Komorníková CSc.

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

1.

Ing. Tomáš Bacigál PhD.

501

+421 (2) 32888 419

bacigal@math.sk

homepage

2.

Ing. Michal Dibala

411

+421 (2) 32888

dibala@math.sk

3.

Doc. RNDr. Jana Kalická PhD.

413

+421 (2) 32888 417

kalicka@math.sk

4.

Prof. RNDr. Magda Komorníková CSc.

502

+421 (2) 32888 428

komornikova@math.sk

5.

Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.

407

+421 (2) 32888 414

mesiar@math.sk

homepage

6.

Ing. Peter Sarkoci PhD.

408

+421 (2) 32888 218

sarkoci@math.sk

homepage

7.

RNDr. Peter Smrek

518

+421 (2) 32888 246

smrek@math.sk

8.

Mgr. Andrea Stupňanová PhD.

403

+421 (2) 32888 416

andy@math.sk

9.

Ing. Lucia Vavríková PhD.

414

+421 (2) 32888 709

jassova@math.sk

KMaDGWiki: OddelenieAplikovanejMatematiky2 (last edited 2019-11-05 11:06:01 by xmacakm1)