Zoznam členov katedry podľa oddelení

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Prof. RNDr. Martin Kalina CSc.

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

1.

Mgr. Martin Bachratý

411

+421 (2) 32888

bachraty@math.sk

2.

Mgr. Štefan Gyurki PhD.

410

+421 (2) 32888 409

gyurki@math.sk

3.

Mgr. Katarína Hriňáková PhD.

410

+421 (2) 32888 409

hrinakova@math.sk

4.

Mgr. Veronika Hucíková

411

+421 (2) 32888 244

bachrata@math.sk

5.

Prof. RNDr. Martin Kalina CSc.

409

+421 (2) 32888 405

kalina@math.sk

6.

Prof. RNDr. Martin Knor Dr.

410

+421 (2) 32888 409

knor@math.sk

homepage

7.

RNDr. Ľubica Staneková PhD.

414

+421 (2) 32888 709

ls@math.sk

8.

Doc. RNDr. Jana Šiagiová PhD.

412

+421 (2) 32888 732

siagiova@math.sk

9.

Ing. Alexandra Šipošová PhD.

404

+421 (2) 32888 407

siposova@math.sk

10.

Prof. RNDr. Jozef Širáň DrSc.

405

+421 (2) 32888 315

siran@math.sk

homepage

11.

Mgr. Mária Ždímalová PhD.

501

+421 (2) 32888 419

zdimal@math.sk

homepage

Oddelenie aplikovanej matematiky I.

Vedúci oddelenia

Prof. RNDr. Karol Mikula DrSc.

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

1.

Ing. Martin Ambroz

503

+421 (2) 32888 413

ambroz@math.sk

2.

Mgr. Martin Balažovjech PhD.

510

+421 (2) 32888 235

balazov@math.sk

3.

Ing. Róbert Čunderlík PhD.

510

+421 (2) 32888 235

cunder@math.sk

4.

Doc. RNDr. Peter Frolkovič PhD.

509

+421 (2) 32888 719

frolkovi@math.sk

homepage

5.

Doc. RNDr. Angela Handlovičová CSc.

413

+421 (2) 32888 417

angela@math.sk

6.

Ing. Gergo Ibolya

513

+421 (2) 32888 243

ibolya@math.sk

7.

Doc. Mgr. Gejza Jenča PhD.

421

+421 (2) 32888 430

jenca@math.sk

homepage

8.

Ing. Michal Kollár PhD.

519

+421 (2) 32888 237

kollarm@math.sk

9.

Ing. Balázs Kósa

511

+421 (2) 32888 339

kosa@math.sk

10.

Doc. RNDr. Zuzana Krivá PhD.

512

+421 (2) 32888 236

kriva@math.sk

11.

Ing. Marek Macák PhD.

514

+421 (2) 32888 243

macak@math.sk

homepage

12.

Ing. Matej Medľa PhD.

503

+421 (2) 32888 413

medla@math.sk

13.

Prof. RNDr. Karol Mikula DrSc.

507

+421 (2) 32888 418

mikula@math.sk

homepage

14.

Ing. Zuzana Minarechová PhD.

404

+421 (2) 32888 407

faskova@math.sk

homepage

15.

Doc. RNDr. Mária Minárová PhD.

512

+421 (2) 32888 236

minarova@math.sk

homepage

16.

Mgr. Mariana Remešíková PhD.

508

+421 (2) 32888 248

remesik@math.sk

homepage

17.

Mgr. Oľga Stašová PhD.

508

+421 (2) 32888 248

stasova@math.sk

homepage

18.

Mgr. Peter Struk PhD.

507

+421 (2) 32888 418

struk@math.sk

19.

Mgr. Marián Šagát

519

+421 (2) 32888

sagat@math.sk

20.

RNDr. Ing. Matúš Tibenský

421

+421 (2) 32888 430

tibensky@math.sk

21.

Ing. Mgr. Lukáš Tomek

511

+421 (2) 32888 339

tomek@math.sk

Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Prof. RNDr. Magda Komorníková CSc.

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

1.

Ing. Tomáš Bacigál PhD.

501

+421 (2) 32888 419

bacigal@math.sk

homepage

2.

Ing. Michal Dibala

411

+421 (2) 32888

dibala@math.sk

3.

Doc. RNDr. Jana Kalická PhD.

413

+421 (2) 32888 417

kalicka@math.sk

4.

Prof. RNDr. Magda Komorníková CSc.

502

+421 (2) 32888 428

komornikova@math.sk

5.

Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.

407

+421 (2) 32888 414

mesiar@math.sk

homepage

6.

Ing. Peter Sarkoci PhD.

408

+421 (2) 32888 218

sarkoci@math.sk

homepage

7.

RNDr. Peter Smrek

518

+421 (2) 32888 246

smrek@math.sk

8.

Mgr. Andrea Stupňanová PhD.

403

+421 (2) 32888 416

andy@math.sk

9.

Ing. Lucia Vavríková PhD.

414

+421 (2) 32888 709

jassova@math.sk

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

doc. RNDr. Margita Vajsáblová PhD.

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

1.

Mgr. Juliana Beganová PhD.

503

+421 (2) 32888 413

beganova@math.sk

2.

RNDr. Zuzana Havranová PhD.

506

+421 (2) 32888 408

havranova@math.sk

3.

RNDr. Katarína Mészárosová PhD.

515C

+421 (2) 32888 432

katarina@math.sk

homepage

4.

Mgr. Tatiana Rückschlossová PhD.

506

+421 (2) 32888 408

tatiana@math.sk

5.

RNDr. Zuzana Tereňová PhD.

516

+421 (2) 32888 429

terenova@math.sk

6.

Mgr. Štefánia Václavíková

505

+421 (2) 32888 404

stefi@math.sk

7.

doc. RNDr. Margita Vajsáblová PhD.

515B

+421 (2) 32888 406

gitka@math.sk

homepage

8.

RNDr. Ľubica Valášková PhD.

505

+421 (2) 32888 404

luba@math.sk

KMaDGWiki: ClenoviaPodlaOddeleni (last edited 2019-10-31 09:34:14 by xmacakm1)