Matúz Eurotrans, spol s.r.o.

Rád by som upozornil všetkých ľudí, ktorí majú prístup na Internet, na neštandardné správanie sa firmy Matúz eurotrans. Táto firma mi robila žumpu a všetko nasvedčovalo tomu, že sú nielen rýchli, ale aj mimoriadne seriózni. Lenže akonáhle som im pri vybetónovaní deky zaplatil (v dvoch splátkach, záloha tvorila presnú polovicu), už sa u mňa neukázali. Akurát čo si koncom apríla prišli zobrať šalungy. To znamená, že nespravili komínik, a ani mi len naň nenechali poklop.

Samozrejme, ihneď som to reklamoval. Pán Matúz bol veľmi milý, vravel, že "chlapci sa u Vás ešte tento týždeň zastavia a spravia to", lenže "chlapci" neprišli. Odvtedy som túto prácu urgoval vari 20 krát, niekedy aj 3 krát za deň, avšak raz bol pokazený bager (neviem, ako to súvisí s komínikom na žumpu), inokedy bol v Trsticiach "falunap", potom zasa mal pán Matúz návštevu a tak. Vždy sa našla voľajaká výhovorka. V pondelok 4. júla mi pán Matúz do telefónu vravel, že "dnes chlapci išli do Kostolnej a zobrali zo sebou aj poklop, takže cestou naspäť sa u Vás stavia a spravia to", lenže, ako už iste tušíte, "chlapci" sa nezastavili.

To je súčasný stav vecí. Chcem teda všetkých dôverčivých ľudí upozorniť na firmu Matúz eurotrans, aby sa nedali napáliť tak, ako ja. Firma Matúz eurotrans pracuje ako hodinky len dovtedy, kým z Vás nevytiahne peniaze. Potom sa ich už nedočkáte.

Martin Knor