Differences between revisions 120 and 121
Revision 120 as of 2019-05-31 08:18:28
Size: 3486
Editor: kalicka
Comment:
Revision 121 as of 2019-05-31 08:19:10
Size: 3204
Editor: kalicka
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 39: Line 39:
 * [[attachment:matika.pdf | učebné texty pre kurz matematiky |&do=get]]
 * [[attachment:deska.pdf | 1.časť úvodnej prednášky pre kurz deskriptívnej geometrie |&do=get]]
 * [[attachment:deska1.pdf | 2.časť úvodnej prednášky pre kurz deskriptívnej geometrie |&do=get]]
 

Výuka

  1. Stránky predmetov

  2. Prípravné kurzy 2018

  3. Prípravné kurzy 2019

  4. Prijímacie pohovory

  5. Bakalárske a magisterské štúdium

  6. PhD štúdium

  7. e-learning

Nové štúdium - Matematicko-počítačové modelovanie

Stránky predmetov

Prípravné kurzy 2018

Zoznam študentov prihlásených na kurzy a rozvrh

Prípravné kurzy 2019

Prihlášky na kurzy

Učebné texty

Prijímacie pohovory

Bakalárske a magisterské štúdium

Sylaby ako aj ďalšie informácie k predmetom bakalárskeho a magisterského štúdia.

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.

e-learning (Moodle)

http://moodle.math.sk/

Mathematica

KMaDGWiki: Vyuka (last edited 2019-09-13 11:19:42 by kalicka)