{% block pozdrav %} Toto tu neuvidime, lebo sa to pretazi. {% endblock %}