Sem doplň názov predmetu

Doplň školský rok -- semester sem.

Vyučujúci

Stručná osnova predmetu

Sem treba dať sylabus.

Literatúra

  1. Kniha A
  2. Kniha B atď.

Podmienky na zápočet

  1. Prvá podmienka
  2. Druhá podmienka

Príklady a cvičenia

Príklady a cvičenia: priklady.pdf

Výsledky

Tuto je popis súboru s výsledkami

KMaDGWiki: PredmetSablona (last edited 2009-09-06 08:21:24 by jenca)