Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-09-07 06:11:46
Size: 310
Editor: jenca
Comment:
Revision 5 as of 2019-11-05 11:06:34
Size: 536
Editor: xmacakm1
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
{{{#!Jinja module=zamestnanci
== Vedúci oddelenia ==

{{{#!Jinja module=zamestnancids
=== Vedúci oddelenia ===
Line 5: Line 6:
== Členovia oddelenia ==
{% for z in po_oddeleniach.g %}||{{loop.index}}.||{{z}}||[[http://www.math.sk/{{z.login}}/index.php | info ]]||[[http://www.math.sk/{{z.login}}| web]]||
=== Členovia oddelenia ===
||<rowstyle="background-color: #FFFFE0;"> || '''Meno''' || '''Miestnosť''' || '''Telefón''' || '''e-mail''' || '''Domovská<<BR>>stránka''' ||
{% for z in po_oddeleniach.g %}|| {{loop.index}}. || {{z}} ||{{z.miestnost}}||+421 (2) 32888 {{z.telefon}}||{% if z.login %}{{z.login}}@math.sk{% endif %} || {% if z.homepage %} [[{{z.homepage}} | homepage]] {% endif %}||
Line 8: Line 10:

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúci oddelenia

doc. RNDr. Margita Vajsáblová PhD.

Členovia oddelenia

Meno

Miestnosť

Telefón

e-mail

Domovská
stránka

1.

Mgr. Juliana Beganová PhD.

503

+421 (2) 32888 413

beganova@math.sk

2.

RNDr. Zuzana Havranová PhD.

506

+421 (2) 32888 408

havranova@math.sk

3.

RNDr. Katarína Mészárosová PhD.

515C

+421 (2) 32888 432

katarina@math.sk

homepage

4.

Mgr. Tatiana Rückschlossová PhD.

506

+421 (2) 32888 408

tatiana@math.sk

5.

RNDr. Zuzana Tereňová PhD.

516

+421 (2) 32888 429

terenova@math.sk

6.

Mgr. Štefánia Václavíková

505

+421 (2) 32888 404

stefi@math.sk

7.

doc. RNDr. Margita Vajsáblová PhD.

515B

+421 (2) 32888 406

gitka@math.sk

homepage

8.

RNDr. Ľubica Valášková PhD.

505

+421 (2) 32888 404

luba@math.sk

KMaDGWiki: OddelenieDeskriptivnejGeometrie (last edited 2019-11-05 11:06:34 by xmacakm1)