Revision 36 as of 2019-02-20 08:07:12

Clear message

Licencie Mathematica používané v tomto momente

Online help is available at

http://reference.wolfram.com/network

MathLM Version: 12.1

MathLM Server: www-kmadg.svf.stuba.sk

Date: Saturday, September 26 2020 23:51:26

License Usage Summary:

  • License Total Total

Program Class in Use Authorized


Mathematica B 0 1000

MathKernel B 0 1000

Sub Mathematica B 0 8000

Sub MathKernel B 0 8000

Licenses in Use:

  • License

Program Version Class Username Hostname Duration


Výuka Mathematiky Letny semester 2018/2019

streda

10:00-11:40

7 voľnych licencii

Adam Seliga, Optimalizacia experimentu

streda

16:00-17:50

1 voľna licencia

Balazs Kosa, Financna matematika

stvrtok

9:00-12:50

4 voľne licencie

Olga Stasova, Softver Mathematica 2