Differences between revisions 23 and 25 (spanning 2 versions)
Revision 23 as of 2009-09-08 10:11:23
Size: 958
Editor: jenca
Comment:
Revision 25 as of 2011-03-07 13:33:41
Size: 1022
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * [[/AkoSaPrihlasit| Ako sa prihlásiť do wiki]]
Line 21: Line 22:
 * [[/Formulare| Formuláre]]  * [[/InterneStranky| Interné stránky]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)