Differences between revisions 17 and 19 (spanning 2 versions)
Revision 17 as of 2009-09-05 11:59:08
Size: 828
Editor: jenca
Comment:
Revision 19 as of 2009-09-07 09:39:27
Size: 908
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [[/PrihlasovanieSaDoWiki | Prihlasovanie sa do wiki]]
Line 16: Line 17:
 * [[/Matematika| Matematické vzorce]]  * [[/Matematika| Matematické vzorce v <<latex(\LaTeX-e)>>]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)