Differences between revisions 16 and 18 (spanning 2 versions)
Revision 16 as of 2009-07-02 10:12:04
Size: 903
Editor: 147
Comment:
Revision 18 as of 2009-09-07 09:35:45
Size: 886
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:
 * [[/PrihlasovanieSaDoWiki | Prihlasovanie sa do wiki]]
Line 11: Line 12:
 * [[/AkoFormatovatText| Ako formátovať text]]
 * [[/AkoFormatovatText/Zlucene| Ako formátovať text - prehľadnejšie]]
 * [[/AkoFormatovatText2| Ako formátovať text]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)