Differences between revisions 15 and 17 (spanning 2 versions)
Revision 15 as of 2008-04-25 09:05:37
Size: 840
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Revision 17 as of 2009-09-05 11:59:08
Size: 828
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * [[/AkoVytvoritNovuStranku | Ako vytvoriť novú stránku]]
Line 10: Line 11:
 * [[/AkoFormatovatText| Ako formátovať text]]
 * [[/AkoFormatovatText/Zlucene| Ako formátovať text - prehľadnejšie]]
 * [[/AkoFormatovatText2| Ako formátovať text]]

Pomoc po slovensky

Mne sa samozrejme nechce tuná prekladať celú dokumentáciu do slovenčiny, len upozorním na nejaké veci, ktoré su v dokumentácii zahrabané a my ich budeme potrebovať. Pridávať ich sem budem priebežne podľa potreby.

KMaDGWiki: HelpSk (last edited 2011-03-07 13:33:41 by jenca)