Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2008-04-25 13:53:29
Size: 1633
Editor: 92
Comment:
Revision 11 as of 2009-09-07 21:54:44
Size: 1617
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
|| {{{ KatedraMatematiky}}} || KatedraMatematiky ||
|| {{{ [[KatedraMatematiky | Katedra Matematiky]]}}} || [[KatedraMatematiky| Katedra Matematiky]] ||
|| {{{ [[KatedraMatematiky | Domovská stránka]]}}} || [[KatedraMatematiky| Domovská stránka]] ||
|| {{{ ClenoviaKatedry}}} || ClenoviaKatedry ||
|| {{{ [[ClenoviaKatedry | Clenovia Katedry]]}}} || [[ClenoviaKatedry| Clenovia Katedry]] ||
|| {{{ [[ClenoviaKatedry | Domovská stránka]]}}} || [[ClenoviaKatedry| Domovská stránka]] ||

Ako linkovať

Odkazy/linky na stránky vnútri wiki

Možností je viacero. V ľavom stĺpci tabuľky je zdrojový kód, v pravom je to ako to vyzerá na zobrazenej stránke. Všetky linky ukazujú na domovskú stránku. Najjednodduchšie je proste spomenúť názov stránky hocikde v texte. Ak to je WikiSlovo, stane sa z neho odkaz. Ale sú aj iné možnosti.

 ClenoviaKatedry

ClenoviaKatedry

 [[ClenoviaKatedry | Clenovia Katedry]]

Clenovia Katedry

 [[ClenoviaKatedry | Domovská stránka]]

Domovská stránka

Podobne sa robia odkazy na tzv. podstránky:

HelpSk/Podstranky

HelpSk/Podstranky

[[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]]

Help pre podstránky

Odkazy/linky do sveta -- na iné webstránky

Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link. Ak spravíte link na obrázok, ukáže sa link naňho. Toto sa zmenilo oproti starej verzii, predtým sa zobrazil.

http://www.google.com

http://www.google.com

[[http://www.google.com | Pomenovaný link na google.]]

Pomenovaný link na google

[[http://www.google.sk/images/logo_sm.gif]]

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

Ak chcete zahrnúť obrázok do stránky, musíte to urobiť pomocou kučeravých zátvoriek:

 {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} 

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

KMaDGWiki: HelpSk/AkoLinkovat (last edited 2009-09-22 18:32:48 by jenca)