Differences between revisions 1 and 10 (spanning 9 versions)
Revision 1 as of 2005-08-23 12:43:14
Size: 959
Editor: localhost
Comment:
Revision 10 as of 2008-04-25 13:53:29
Size: 1633
Editor: 92
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
|| {{{ [KatedraMatematiky Katedra Matematiky]}}} || [:KatedraMatematiky: Katedra Matematiky] ||
|| {{{ [KatedraMatematiky Domovská stránka]}}} || [:KatedraMatematiky: Domovská stránka] ||
|| {{{ [[KatedraMatematiky | Katedra Matematiky]]}}} || [[KatedraMatematiky| Katedra Matematiky]] ||
|| {{{ [[KatedraMatematiky | Domovská stránka]]}}} || [[KatedraMatematiky| Domovská stránka]] ||

Podobne sa robia odkazy na tzv. [[HelpSk/Podstranky| podstránky]]:

|| {{{HelpSk/Podstranky}}} || HelpSk/Podstranky ||
|| {{{[[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]]}}} || [[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]] ||
Line 16: Line 21:
Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link.
Ak spravíte link na obrázok, ukáže sa link naňho. Toto sa zmenilo oproti starej verzii, predtým sa zobrazil.
Line 19: Line 25:
|| {{{[http://www.google.com Pomenovaný link na google.]}}} ||[http://www.google.com Pomenovaný link na google]|| || {{{[[http://www.google.com | Pomenovaný link na google.]]}}} ||[[http://www.google.com | Pomenovaný link na google]]||
|| {{{[[http://www.google.sk/images/logo_sm.gif]]}}} || [[http://www.google.sk/images/logo_sm.gif]] ||

Ak chcete zahrnúť obrázok do stránky, musíte to urobiť pomocou kučeravých zátvoriek:

|| {{{ {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} }}} || {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} ||

Ako linkovať

Odkazy/linky na stránky vnútri wiki

Možností je viacero. V ľavom stĺpci tabuľky je zdrojový kód, v pravom je to ako to vyzerá na zobrazenej stránke. Všetky linky ukazujú na domovskú stránku. Najjednodduchšie je proste spomenúť názov stránky hocikde v texte. Ak to je WikiSlovo, stane sa z neho odkaz. Ale sú aj iné možnosti.

 KatedraMatematiky

KatedraMatematiky

 [[KatedraMatematiky | Katedra Matematiky]]

Katedra Matematiky

 [[KatedraMatematiky | Domovská stránka]]

Domovská stránka

Podobne sa robia odkazy na tzv. podstránky:

HelpSk/Podstranky

HelpSk/Podstranky

[[HelpSk/Podstranky| Help pre podstránky]]

Help pre podstránky

Odkazy/linky do sveta -- na iné webstránky

Najjednoduchšie je napísať proste URL. Automaticky sa rozpozná a spraví sa z neho link. Ak spravíte link na obrázok, ukáže sa link naňho. Toto sa zmenilo oproti starej verzii, predtým sa zobrazil.

http://www.google.com

http://www.google.com

[[http://www.google.com | Pomenovaný link na google.]]

Pomenovaný link na google

[[http://www.google.sk/images/logo_sm.gif]]

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

Ak chcete zahrnúť obrázok do stránky, musíte to urobiť pomocou kučeravých zátvoriek:

 {{http://www.google.sk/images/logo_sm.gif}} 

http://www.google.sk/images/logo_sm.gif

KMaDGWiki: HelpSk/AkoLinkovat (last edited 2009-09-22 18:32:48 by jenca)