Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2009-10-17 18:23:12
Size: 1536
Editor: jenca
Comment:
Revision 13 as of 2009-10-17 18:23:38
Size: 1536
Editor: jenca
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 39: Line 39:
=== Vedúci oddelenia === === Vedúca oddelenia ===

Zoznam členov katedry podľa oddelení

Oddelenie matematiky

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie aplikovanej matematiky I.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie aplikovanej matematiky II.

Vedúci oddelenia

Členovia oddelenia

Oddelenie deskriptívnej geometrie

Vedúca oddelenia

Členovia oddelenia

KMaDGWiki: ClenoviaPodlaOddeleni (last edited 2019-10-31 09:34:14 by xmacakm1)