Informácie o výuke:
  1. Prijímacie pohovory
  2. Bakalárske a magisterské štúdium
  3. PhD štúdium
  4. Moodle
  5. Nové štúdium - Matematicko-počítačové modelovanie

Prijímacie pohovory na SvF STU

Vzorové testy z rokov 2002 - 2007 (vo formáte PDF).
Začiatok stránky

Bakalárske a magisterské štúdium

Sylaby ako aj ďalšie informácie k predmetom bakalárskeho a magisterského štúdia.
Začiatok stránky

PhD štúdium

Informácie o predmetoch postgraduálneho štúdia.
Začiatok stránky